Художній світ Уласа Самчука
До річниці від дня народження Уласа Самчука
Я не тому письменник українського народу, що вмію писати.
Я тому письменник, що відчуваю обов'язок перед народом.
Бог вложив в мої руки перо.
Хай буде дозволено мені використати його для доброго, для потрібного.
Улас Самчук
Улас Самчук – визначний український письменник, доля якого була непростою, як і, власне, доля його творчого спадку. Цього геніального митця називали літописцем свого часу і свого народу. Попри те, що він з юнацьких літ був відірваний від України, все ж письменник став однією з найяскравіших особистостей, людиною, яка зуміла втілити в собі найкращі риси української ментальності – ліризм, поетичність, гуманізм.

Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в селі Дермань на Волині (нині Рівненська область). Проте його життєвий і творчий шлях завершився в еміграції, в Канаді. Донедавна доробок Уласа Самчука був на Батьківщині під забороною, й лише тепер його творча спадщина повертається до українського читача.


Переживання про свій рід і своє життя розповів у книгах спогадів:

Початкову освіту здобув у Дерманській сільській школі. Далі навчався у Кременецькій гімназії. 1927 року дезертирував з польського війська до Німеччини. Вступив на навчання до Бреславського (нині Вроцлавського) університету, згодом переїхав до Праги і закінчив там навчання в Українському університеті.
Кремянецька приватна гімназія ім. Стешенка, в якій навчався Улас Самчук
Друкуватися почав рано. Перше друковане оповідання "На старих стежках" опублікував у 1926 році. На трагічні події голодомору 1932-1933 років Улас Самчук відгукнувся романом "Марія", символом якого став страдницький образ матері-України.

Самчук У. Марія : Хроніка одного життя : [роман] / У. О. Самчук. – 4-е вид. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1986. – 280 с. : іл. – (Інститут Дослідів Волині ; ч. 54).
Найвизначнішим творчим досягненням є роман-трилогія "Волинь"
Цей епопейний твір – гімн Волинській землі, його самобутнім людям, селянській праці, любові до землі, сімейним підвалинам народного життя.

Трилогія Волинь
Самчук, У. О. Волинь : роман у 3 ч. Т. 1 : Куди тече та річка / У. О. Самчук. – 3-є вид. – Торонто : Київ, [1969]. – 324 с.
З осені 1941-го по 1943 рік працював редактором газети "Волинь" у Рівному. Ці роки перебування на Україні мали важливе значення для подальшої його творчості.

1943 року письменника було заарештовано і вивезено до Німеччини на слідство, звідки він уже не повернувся.

Восени 1945 року Улас Самчук спільно з І. Багряним, В. Домонтовичем, Ю. Косачем, І. Майстренко, Ю. Шерехом виступив ініціатором створення літературно-мистецького об'єднання українських письменників еміграції – Мистецького українського руху, і був обраний його першим головою.
У 1948 році переїхав до Канади, де став засновником письменницької організації "Слово".

Близько чотирьох десятків років письменник працював над панорамним романом "Ост", де відтворена важлива віха української історії ХХ ст. – гірка доля українського народу.
Улас Самчук з колегами редакції у Рівному, серпень 1941 р.
У. Самчук з І. Багряним
МУР : Мистецький український рух : зб. літ.-мист. проблематики. Зб. 1 / [ред. В. Домонтович та ін.]. – Мюнхен ; Карльсфельд : [б. в.], 1946. – 112 с
Слово : Література, мистецтво, критика, мемуари, документи = The Word. Poetry, Fiction, Art, Essey, Bibliography, Documents : збірник. [Т.] 6 / [редкол.: У. Самчук та ін.]. – Торонто : Об-ня укр. письм. "Слово", [19--]. – 292 с.
Самчук У. OST : роман у 3 ч. Т. 1 : Морозів хутір / У. О. Самчук. – Регенсбург : Ви-во Борецького, 1948. – 584 с.
Перша книга "Морозів хутір" передає атмосферу української революції 1917-1920 років. Друга – "Темнота" присвячена долі України та її дітей в умовах радянської імперії.
У третій книзі "Втеча від себе" письменник, деталізуючи події, описує трагедію насильницької репатріації та поневіряння українців по всьому світі.

Життєвий шлях Уласа Самчука обірвався далеко від Батьківщини 9 липня 1987 року в канадському місті Торонто, де письменник і був похований.
Пам'ятник У.Самчуку в м. Рівне
Твори Уласа Самчука

1. Самчук, У. О. Волинь : роман у 3 ч. Т. 1 : Куди тече та річка / У. О. Самчук. – 3-є вид. – Торонто : Київ, [1969]. – 324 с. – 0.00.
2. Самчук У. О. Волинь : роман у 3 ч. Т. 2 : Війна і Революція / У. О. Самчук. – 3-є вид. – Торонто : Київ, [1969]. - 398 с.
3. Самчук У. О. Волинь : роман у 3 ч. Т. 3 : Батько і син / У. О. Самчук. – 3-є вид. – Торонто : Київ, [1969]. – 396 с.
Відображення складних, нерідко трагічних подій в Україні періоду першої світової війни, національно-визвольних змагань та повоєнного часу.
4. Самчук У. О. Втеча від себе : роман / У. О. Самчук. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1982. – 430 с. - (Інститут дослідів Волині ; ч. 49). – На авантит. автограф У. Самчука.
Роман є продовженням і закінченням трилогії "Ост".
5. Самчук У. О. Живі струни : Бандура і бандуристи / У. О. Самчук. – Детройт : Друк. П. Майсюри, 1976. – 468 с. : іл.
Національний колектив України, який був створений у Києві. Відлічує свою історію з 1918 року, коли був заснований «Кобзарський хор» бандуристом Василем Ємцем. Під час німецької окупації відновила свою діяльність як Капела бандуристів імені Тараса Шевченка й емігрувала у США.
6. Самчук У. Марія : Хроніка одного життя : [роман] / У. О. Самчук. – 4-е вид. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1986. – 280 с. : іл. – (Інститут Дослідів Волині ; ч. 54).
Перший в українській літературі твір про голодомор і насильницьку колективізацію.
7. Самчук У. На білому коні : спомини і враження / У. О. Самчук. – 2-е вид. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1972. – 252 с.
Ця книга - одне з небагатьох свідчень того, наскільки важко було представникам української інтелігенції перебувати в умовах окупації. Персонажі та події не вигадані.
8. Самчук У. О. На коні вороному : спомини і враження / У. О. Самчук. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1975. – 360 с. - (Інститут дослідів Волині). – Тит. с. парал. укр., англ.
Ця книга - одне з небагатьох свідчень того, наскільки важко було представникам української інтелігенції перебувати в умовах окупації. Персонажі та події не вигадані.
9. Самчук У. О. На твердій землі = On solid land : роман / У. О. Самчук. – [Вінніпег] : [New Pathway Publishers Ltd], [1966?]. - 390 с. – Присвячено пам'яті столітніх роковин обєднання провінцій Канади та 75-літніх роковин поселення українців у цій країні.
Книга про українську еміграцію у Канаді.
10. Самчук У. OST : роман у 3 ч. Т. 1 : Морозів хутір / У. О. Самчук. – Регенсбург : Ви-во Борецького, 1948. – 584 с.
Перша частина трилогії: "Морозів хутір", "Темнота" і "Втеча від себе".
11. Самчук, У. О. Планета Ді-Пі : нотатки й листи / У. О. Самчук. – Вінніпег : Т-во "Волинь", 1979. – 356 с. : іл. - (Інститут дослідів Волині ; ч. 38). – Тит. с. парал. укр., англ. – На авантит. автограф У. Самчука.
Автор пройшов у 1945–1948 рр. через табори Ді-Пі, тому цей твір часто називають "романом про переміщених осіб".
12. Самчук, У. О. П'ять по дванадцятій : Записки на бігу = Cinco despues de las doce : [щоденник] / У. О. Самчук. – Буенос-Айрес : Вид-во М. Денисюка, 1954. - 230 с.
Мемуари з часів переломних місяців кінців Другої світової війни.
13. Самчук У. О. Темнота = Darkness : роман у 2 ч. / У. Самчук. – Нью-Йорк : Укр. вільна АН у США, 1957. – 496 с.
Другий роман незакінченої трилогії "Ost" (Морозів хутір", "Темнота").
14. Самчук У. Чого не гоїть огонь : роман / У. Самчук ; ред. В. Давиденко. – Нью-Йорк : Вісник, 1959. – 288 с. – Тит. с. парал. укр., англ.
Про діяльність одного із загонів Української Повстанської Армії, який боровся за незалежність України.
15. Самчук У. О. Юність Василя Шеремети.: роман [у 2 т.]. [Т. 1] / У. О. Самчук. – Мюнхен : Прометей, 1946. – 156 с.
Автобіографічний роман про життя української гімназійної молоді 20-х років 20 ст.

Віртуальні ресурси

1. Улас Самчук : біографія [Електронний ресурс] // Бібліотека української літератури : сайт . – Режим доступу : https://bit.ly/38zzZj8 (дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

2. Улас Самчук [Електронний ресурс] / ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського ; Факультет філології та журналістики ім. М. Стельмах // Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського, Факультет філології та журналістики ім. М. Стельмаха : сайт . – Вінниця, 2019 . – Режим доступу : https://bit.ly/39LjXTG (дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

3. Ребрик А. Улас Самчук : хто ви такі – українці? [Електронний ресурс] / А. Ребрик // Карпатська Україна : сайт . – Ужгород . – Режим доступу : https://bit.ly/2V3IkrE (дата повідомлення: 03.01.2020 . – дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

4. Ребрик Н. Письменник Улас Самчук свого часу пройшов все Закарпаття вздовж і впоперек ­­– мистецтвознавиця Наталія Ребрик [Електронний ресурс] / Н. Ребрик // Закарпаття онлайн Beta : інтернет видання : сайт . – Ужгород , 2003 – 2018 . – Режим доступу : https://bit.ly/2SAXbIi (дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

5. Сопіга С. Актуальний сьогодні Улас Самчук [Електронний ресурс] / С. Сопіга // Видавничий дім «ОГО» : сайт . – Рівне , 2000 – 2020 . – Режим доступу : https://bit.ly/37JeN9m (дата повідомлення: 09.02.2019 . – дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

6. Шевелєва М. Улас Самчук – український Гомер ХХ століття [Електронний ресурс] / М. Шевелєва // Український інтерес: інтернет-видання : сайт . – Київ , 2016 – 2020 . – Режим доступу : https://bit.ly/2uUOkIn (дата повідомлення: 20.02.2019 . – дата звернення: 14.02.2020) . – Назва з екрана.

Віртуальна виставка підготовлена за матеріалами фонду бібліотеки Курчабою Ларисою.
Фото обкладинки: Андрій Куницький
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website